Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “สุขภาพ”

คนอ้วน ควรออกกำลังกายอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

admin 0

การออกกําลังกายที่ดีที่สุดสําหรับคนอ้วน คือ การออกกําลังกายแบบแอโรบิก เป็นการออกกําลังกาย ที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ช่วยกระตุ้นร่างกายให้สามารถเผาผลาญไขมัน มาใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้น ในช่วงเริ่มต้น ความถี่ และระยะเวลาการออกกําลังกายสําคัญมากกว่าความหนัก โดยควรออกกําลังกายอย่างน้อย 5 วัน / สัปดาห์ ระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที